HOME ---------- GDZIE JEST KASA?! ---------- ABOUTPREMIERA NIEBAwem ;)

Tytuły utworów:
01. Kochani Ludkowie
02. Mięso
03. Psy
04. Alibi
05. Spać
06. W kebsie
07. Salto
08. Równanie toru
09. Kutno
10. Nie wiem
11. Umyte
12. Kawę
13. 4 marca

catalogue nr: na siano 13/2021